Historie | ZD Hříšice - zdhrisice.cz



1974 vznik JZD Hříšice sloučením původních JZD Hříšice, JZD Malý Pěčín, JZD Bílkov, JZD Červený Hrádek

1978 po zániku Státního statku Dačice připojení části pozemků severovýchodně od Dačic

1992 transformace, vznik Zemědělského družstva Hříšice

2014 zprovoznění BPS

Máte na nás otázku?